concept_logo2Fordonstvätt.se

Stativmonterat vattenreningssystem      

- ett påstryckfilter, två tryckfilter, tank och pump

 

Detta cirkulerande flerstegssystem är avsett för t ex fordonstvättar med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

  • Resterande mängd olja och lösningsmedel
  • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brand- och marksaneringsprojekt.

 

Cirkulerande flerstegssystem

Vårt cirkulerande flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Därefter cirkulerar vattnet tillbaka till en mellanlagringstank. 

Fördelen med att cirkulera vattnet, är man uppnår en bred behandlingseffekt även om vattnets innehåll varierar, samt att man kapar tillfälliga toppar av tungmetaller.

 

Kemikalieresistenta och robusta filterbehållare

De robusta filterbehållarna i stål, är in- och utvändigt ytbehandlade. De är därmed kemikalieresistenta och kan användas för vatten med lågt eller högt pH-värde.

Den stativmonterade anläggningen är färdigmonterad vid leveransen och kan omgående tas i bruk. Man behöver enbart ansluta in- och utgående vatten samt el.

 

Komplett stativmonterad vattenreningsanläggning bestående av:

1 st Tryckstegringspump typ Grundfos CHI 2:60

1 st Dränkbar pump typ Grundfos KP för att pumpa vatten från oljeavskiljare/trekammarbrunn till mellanlagringstank

1 st Påstryckfilter typ EF5. Stålbehållare som är in- och utvändigt ytbehandlad 

2 st Tryckfilter typ FNS 20. Stålbehållare som är in- och utvändigt ytbehandlad

1 st Gallerstativ 1200 x 400 mm

1 st Elskåp för inkoppling av pump och vippor

1 st Mellanlagringstank, 500 liter. Tanken är ej stativmonterad, men mot pristillägg kan tanken monteras på ett längre gallerstativ

2 st Nivåvippor

1 st Trevägs motorventil

1 st Flödesmätare typ svävkropp

Kostnad för filterpåsar och filtermassa tillkommer

 

Förslag på filterpåsar och filtermaterial som kan användas i filtren

I påstryckfilter nr 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol, för vattenrening av partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester

I tryckfilter nr 2 används aktivt kol, för vattenrening av lösningsmedel, färgrester, avfettning och oljerester.

I tryckfilter nr 3 används selektiv jonbytarmassa, för vattenrening av tungmetaller i jonform

 

Principskiss för cirkulerande flerstegssystem

Stativmonterad-1EF-2NS

Bilden ovan visar ett exempel med ett påstryckfilter och två tryckfilter, men i vårt sortiment finns även andra kombinationer med färre filter. 

Beskrivning

1. Vattnet rinner från spolplattan (1) ner i slam- oljeavskiljaren, klass 2.  (Enbart gravimetrisk avskiljare)

2. Därefter pumpas vattnet över från slam- oljeavskiljaren till en mellanlagringstank. (2) En nivåvippa styr pumpen. Vid behov kan man även här använda en adapter med filterpåse. (3) Filterpåsen är enkel att byta och filtrerar grövre partiklar.

3. I mellanlagringstanken sitter en nivåvippa som styr en pump. (4) Pumpen pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken.  Vattnet behandlas därmed flera gånger. (5)

4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en trevägsventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (6). Ventilen styrs av en nivåvippa.

5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.