concept_logo2Fordonstvätt.se

Stativmonterat vattenreningssystem 

- två påstryckfilter och pump, ej mellanlagringstank

Detta flerstegssystem är avsett för mindre anläggningar med lägre flöde. Det kan t ex vara spolplattor med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

 

  • Resterande mängd olja och lösningsmedel
  • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt.

 

Flerstegssystem

Vårt flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Fördelen är att man uppnår en bred behandlingseffekt även om vattnets innehåll varierar.

 

I denna anläggning passerar vattnet igenom filtren en gång och pumpas därefter ut till avlopp/recipient.

I vårt sortiment finns även vattenreningssystem som cirkulerar vattnet flera gånger över en mellanlagringstank. Detta alternativ ger en ännu effektivare vattenrening och är lämpligt att använda i anläggningar med högre flöde samt högre innehåll av tungmetaller och olja.

 

Kemikalieresistenta och robusta filterbehållare

De robusta filterbehållarna i stål, är in- och utvändigt ytbehandlade. De är därmed kemikalieresistenta och kan användas för vatten med lågt eller högt pH-värde.

Den stativmonterade anläggningen är färdigmonterad vid leveransen och kan omgående tas i bruk. Man behöver enbart ansluta in- och utgående vatten samt el.

 

Komplett stativmonterad vattenreningsanläggning bestående av:

1 st Tryckstegringspump typ Grundfos CHI 2:60 som pumpar vattnet från oljeavskiljaren eller en trekammarbrunn

2 st Påstryckfilter typ EF5. Stålbehållare som är in- och utvändigt ytbehandlad

1 st Gallerstativ 1200 x 400 mm

1 st Elskåp för inkoppling av pump och vippor

1 st Nivåvippor

1 st Flödesmätare typ svävkropp

Kostnad för filterpåsar och filtermassa tillkommer

 

Förslag på filterpåsar och filtermaterial som kan användas i filtren

I påstryckfilter nr 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol, för vattenrening av partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester

I påstryckfilter nr 2 används en filterpatron fylld med selektiv jonbytarmassa, för vattenrening av tungmetaller i jonform

 

 

Principskiss för flerstegssystem

Stativmonterad-2EF-ej-tank

Bilden ovan visar ett exempel med två påstryckfilter, men i vårt sortiment finns även tre påstryckfilter eller tryckfilter. 

Beskrivning

1. Vattnet rinner från spolplattan ner i slam- oljeavskiljaren, klass 2.  (Enbart gravimetrisk avskiljare) (1)

2. Därefter pumpas vattnet upp från slam- oljeavskiljaren. (2) En nivåvippa styr pumpen. (3)

3. Pumpen pumpar vattnet igenom påstryckfiltren. (3)  Vi saluför ett brett sortiment av olika typer av filterpåsar.

4. Det behandlade vattnet spolas till avlopp / recipient. (4).