concept_logo2Fordonstvätt.se

 

Mobil vattenreningsanläggning Båttvätt-video

Vi har utvecklat en komplett mobil reningsanläggning, som är lämplig att använda för rening av mindre mängd tvättvatten. 

Den mobila vattenreningsanläggning behandlar vattnet i flera olika steg, med olika typer av filtermassa. Därmed får man en bred behandlingseffekt, även om vatteninnehållet varierar.

Se video>>

 

Filterbehållarna och pumpen, är monterad på en vagn. När tvättningsarbetet är klart, rullas anläggningen in i tex ett förråd eller garage. 

Gå till webbutik>>

 

En komplett mobil reningsanläggning består av en 200 liters behållare, som med hjälp av vaccum suger upp tvättvattnet. En tryckluftdriven pump (kompressor ingå ej) pumpar sedan vattnet genom ett grovfilter (270 my) och vidare igenom två påstryckfilter för rening av tungmetaller i partikel- och jonform.

Påstryckfiltret skall inte backspolas och därmed producerar man inget backspolvatten, som skall skickas vidare som miljöfarligt avfall. 

  • Effektiv filtrering av tungmetaller och lösningsmedel
  • Man behöver ingen spolplatta, utan fordonet kan tvättas på en presenning eller gummiduk. Vattnet kan sugas upp med det medföljande dammsugarmunstycket.
  • Det är enbart filterpåsen med tillhöranade innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall
  • Färgrester samlas effektivt upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen. 
  • Vattnet kan cirkulera flera gånger genom filtren, för optimal filtrering 
  • Den mobila reningsanläggningen kan rullas upp på en släpvagn och flyttas till andra platser.
  • Det är mycket enkelt att rengöra grovfiltret och byta filterpåsar

 

mobil-vattenrening2