concept_logo2Fordonstvätt.se

Stativmonterade filtersystem

Vi bygger stativmonterade filtermoduler efter kundens önskemål och behov. En filtermodul kan t ex bestå av påstryckfilter, tryckfilter med selektiv jonbytarmassa, flödesmätare och pump.

Vid leveransen är anläggningen färdigmonterad och kan omgående tas i drift.

 

Vi har tagit fram två olika system för fordonstvätt.

  • Cirkulerande system - för fordonstvättar
  • Icke cirkulerande system - för spolplattor med fåtal tvättar

 

Cirkulerande system

 

Påstryckfilter och tryckfilter

1st påstryckfilter och 2 st tryckfilter stativmonterat med pump och tank

1st påstryckfilter och 1 st tryckfilter stativmonterat med pump och tank

 

Påstryckfilter

3 st påstryckfilter stativmonterat med pump och tank

2 st påstryckfilter stativmonterat med pump och tank

 

Inte cirkulerande system

 

Påstryckfilter, 

2 st påstryckfilter stativmonterat med pump och tank

 

 

Exempel på stativmonterade anläggningar

Denna anläggning består av ett påstryckfilter som filtrerar tungmetaller i partikelform. Därefter behandlas vattnet i ett tryckfilter, fyllt med selektiv jonbytarmassa. Jonbytarmassan tar upp tungmetaller i jonform.

 

ef-fns2

 

 

 

Anläggningen nedan består av två påstryckfilter. I det första filtret används en filterpåse som filltrerar tungmetaller i partikelform. I det andra filtret kan man använda en patron, fyllt med selektiv jonbytarmassa. Jonbytarmassan tar upp tungmetaller i jonform.

 

 

 

Pastryckfilter-stativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulerande flerstegsprincip vid fordonstvätt

Vårt system är uppbyggt på att tvättvattnet cirkulerar igenom flera olika filter och sedan tillbaka till en mellanlagringstank.

På bilden nedan visas exempel med tre påstryckfilter, men man kan även använda två påstryckfilter eller större tryckfilter. 

Fördelen med flerstegsprincipen, är att man uppnår en bred behandlingseffekt även om vattnets innehåll varierar.

 

Beskrivning av bilden nedan

1. Vattnet rinner från spolplattan (1) ner i slam- oljeavskiljaren, klass 2.  (Enbart gravimetrisk avskiljare)

2. Därefter pumpas vattnet över från slam- oljeavskiljaren till en mellanlagringstank. (2) En nivåvippa styr pumpen. Vid behov kan man även här använda en adapter med filterpåse. (3) Filterpåsen är enkel att byta och filtrerar grövre partiklar.

3. I mellanlagringstanken sitter en nivåvippa som styr en pump. (4) Pumpen pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken.  Vattnet behandlas därmed flera gånger. (5)


4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en trevägsventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (6). Ventilen styrs av en nivåvippa.

 

5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.

 

fordonstvätt-oljeavskiljare-web-2

 

Förslag på filterpåsar och filterpatroner som kan användas i påstryckfiltren

  • I påstryckfilter nr: 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol , för partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester

  • I påstryckfilter nr: 2 används en filterpatron fylld med aktivt kol, för lösningsmedel, färgrester, avfettning och oljerester

  • I påstryckfilter nr: 3 används en filterpatron fylld med selektiv jonbytarmassa, för tungmetaller i jonform

Vi har ett brett sortiment av filterpåsar för olika typer av filtrering. Speciella filterpåsar kan även fyllas med lös selektiv jonbytarmassa för tungmetaller, eller aktivt kol för färgrester och lösningsmedel.

 

 

 

Testanläggningar

För att underlätta projektering av vattenreningsprojekt, hyr vi även ut kompletta testanläggningar. Läs mer>>

 

Aktiva kolfilter

I vårt sortiment finns även galvaniserade tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol. 

Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/h upp till 100 m3/h.

 

 

          

 

 

 

       galvaniserat-filter