concept_logo2Fordonstvätt.se

Cylindriska slutna behållare / tankar 60-1500 liter

Image0001

 

  • Behållarna är anpassningsbara med anslutningar

  • Inga svaga punkter, tillverkade i ett stycke utan skarvar

  • Materialet är livsmedelsgodkänt och återvinningsbart

  • Korrosions- och kemikaliebeständiga

  • Vätskenivån syns genom behållaren

  • Säkerhetsinvallningar till samtliga behållare

  • Enkla att rengöra

  • Låg vikt• 60 – 1500 liter

 

Slutna behållare med god kemikalie- och korrosionsbeständighet från 60 till 1500 liter.  Behållarna används bl.a. för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor.

 

De slutna behållarna tillverkas som standard i naturellt polyeten men kan även levereras svartpigmenterat. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet. Samtliga produkter tillverkas i livsmedelsgodkänt material och slutprodukterna är testade enligt Normpacks regler gällande migration. Behållarna används inom VA- och VVS branschen, processindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och kemisk industri.

 

Image0002